Tuesday, November 3, 2015

Struktur HTML

Struktur HTML Adalah sebagai berikut :

<html>
    <head>
             <title> </title>
    </head>
                <body>
 Isi untuk HTML
                </body>
</html>

 

Bila tidak keberatan mohon di Follow blognya 


Singkatan HTML : http://www.gamesfre.xyz/2015/10/html.html

0 komentar

Post a Comment